Czyste sumienie

W poniższym studium jest interesujący dual, którego teraz nie pokażemy naszym Czytelnikom, aby nie psuć im radości z samodzielnej analizy pozycji na diagramie.
Rozwiązanie autorskie jest wystarczająco efektowne i pouczające, aby pokazać to studium, mimo wady, którą mało kto znajdzie.
Poboczne rozwiązanie, szczególnie takie, których prawie nikt nie zauważy, nie dyskwalifikuje naszym zdaniem wartości dydaktycznej zadania.

Timman J.
1986

Wygrana

1.Ge5 Wc5 1...Wc6 2.Wf7 hxg6 3.Wxb7.
2.Wf8+! 2.Gd4? Wc7.
2...Kxf8 3.gxh7 Gf3+ 4.Ge2 Gxe2+ 5.Ke1 Gd2+ 6.Kf2! 6.Kxd2? Wd5+ 7.Kc3 ( 7.Kc1 Wd1+) 7...Wd3+.
6...Ge3+ 7.Kg2! 7.Kxe2? Wc2+ 8.Kxe3 Wh2 9.Gxh2 Kg7; 7.Kg3? Gf4+! 8.Kxf4 Wc4+ 9.Kg5 Wg4+.
7...Gf1+ 8.Kg3 8.Kh1? Gg2+ 9.Kxg2 Wc2+ 10.Kh3 Wh2+! 11.Kxh2 Gf4+! 12.Gxf4 Kg7.
8...Gf2+ 9.Kf3 1-0

Paweł Z. Kruza i Adam Umiastowski

Vistula Chess Monthly

Logo Vistula