"CRACOVIA' 2001"Kraków
27 XII 2001 - 4 I 2002
XII
MIĘDZYNARODOWY
FESTIWAL
SZACHOWYXI INTERNATIONAL

CHESS FESTIVAL "CRACOVIA' 2001"

 

ORGANIZER

*         The Organizing Committee of the International Chess Festival "Cracovia"

*         The Małopolska Chess Federation

*         The Mayor of Kraków

*         HAINAN-SPORT

 

DATE & PLACE OF GAME

*         From 27th December 2001

      to 4th January 2002

*        Electrical Secondary School (Technikum Elektryczne)

 Kraków, 49-51 Kamieńskiego Str.

 

GAME SYSTEM

*         In all groups - Swiss system - 9 rounds

 

TOURNAMENT GROUPS

*         See the Table

 

ACCOMMODATION & FULL BOARD

*         Hotel (single room) about 160 USD

*         Hotel (double room) about 140 USD

*         Hotel (three person room) about 120 USD

*         Boarding-school (four person room) about 100 USD

 

APPLICATIONS / INFORMATION CALL

*         By letter, deadline 15.12.2001,

      to the address: JAN KUSINA

      31-519 Kraków, ul. B. Chrobrego 3"b"

      please write the surname in block Latin letters

*         By phone/fax, deadline 15.12.2001, every

      day after 8 pm

      phone/fax (0048) (012) 411-48-01

*         By e-mail, deadline 15.12.2001

e-mail:jkusina@mzszach.l.pl

 

 

TERMINARZ FESTIWALU

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 XII 2001 -

 

 

27 XII 2001 -

 

 

 

 

28 XII 2001 -

 

 

29 XII 2001 -
30 XII 2001 -

 

31 XII 2001 -
1 I 2002 -

 

 

2 I 2002 -
3 I 2002 -
4 I 2002 -

 

Kwaterowanie i przyjmowanie zgłoszeń uczestników

od godz. 800

Kwaterowanie i przyjmowanie zgłoszeń c.d. do godz. 1100

Wywieszenie list startowych

o godz. 1400

Runda I o godz. 1530

Uroczyste otwarcie Festiwalu o godz. 1500

Runda II o godz. 1530

Runda III o godz. 1530

Runda IV o godz. 830

Runda V o godz. 1530

Runda VI o godz. 900

D z i e ń    w o l n y

Noworoczny Turniej Błyska-wiczny o godz. 1330

Runda VII o godz. 1530

Runda VIII o godz. 1530

Runda IX o godz. 900

Zakończenie Festiwalu i roz-danie nagród o godz. 1600

 

 

 

 

 

 

IMPREZY TOWARZYSZĄCE

*         Sylwestrowa zabawa dla dzieci.

*         Sylwestrowy bal dla dorosłych w cenie 120 zł od osoby. Zgłoszenia do 15 XII br.

*         Otwarty Noworoczny turniej błyskawiczny w dniu 1 stycznia 2002 roku o godz. 1330.

*         Wycieczka do Kopalni Soli w Wieliczce.

*         Wycieczki po zabytkach Krakowa.

*         Prelekcje "Alkoholizm wśród dzieci i młodzieży".

*         Wykład "Etyka w sporcie szachowym".

 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

XII MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU SZACHOWEGO "CRACOVIA' 2001"

 

ORGANIZATORZY

*         Komitet Organizacyjny Międzynarodowe-go Festiwalu "Cracovia"

*         Małopolski Związek Szachowy

*         Urząd Miasta Krakowa

*        HAINAN-SPORT - sponsor główny

 

MIEJSCE GRY

Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie przy ul. Kamieńskiego 49-51

 

ZGŁOSZENIA / INFORMACJA

ZGŁOSZENIA i WPISOWE (ksero wpłaty) należy przesyłać do dnia 15 XII 2001 roku (po tym terminie wpisowe wzrasta o 30 zł) na adres: JAN KUSINA

           31-519 Kraków, ul. Chrobrego 3"b",

           tel./fax (0-12)  411-48-01

           e-mail:jkusina@mzszach.l.pl

WPISOWE należy wpłacać na konto:

Komitet Organizacyjny Międzynarodowego Festiwalu Szachowego "Cracovia", BS w Niepołomicach nr 86100005-2671-27006-14.

ZGŁOSZENIE powinno zawierać: nazwisko i imię, kategorię, ranking, datę urodzenia (dzień, miesiąc, rok), klub, informacje o zakwaterowaniu i wyżywieniu

 

BIURO ZAWODÓW

Będzie czynne w miejscu gry od godz. 800 w dniu 26 XII 2001. Telefon na czas trwania festiwalu: 0607-059-125 czynny całą dobę.

 

WYŻYWIENIE / ZAKWATEROWANIE

Koszt wyżywienia (od kolacji w dn. 27 XII do obiadu w dniu 4 I) i zakwaterowania:

*         Internat - 360 zł (pokoje 4-5 osobowe)

*         Hotel pok. 1 os z łazienką - 640 zł

*         Hotel pok. 2 os z łazienką - 520 zł

*         Hotel pok. 3 os z łazienką - 450 zł

*         Hotel pok. 4 os bez łazienki - 380 zł

 

 

TABELA GRUP TURNIEJOWYCH  /  THE TABLE  

Grupa

Group

Zawodnicy

Participants

Ilość rund

Tempo gry

Pace of game

Wpisowe

Fee

Nagrody główne / Main Awards

I

II

III

IV

V

VI

A

ELO FIDE ≥ 2100

9

40 move/2 h + 1h

100 zł

6 000 zł

5 000 zł

4 000 zł

3 000 zł

2 000 zł

1 000 zł

B

ELO 1800 - 2099

9

30 move/1,5 h + 1h

80 zł

2 500 zł

2 000 zł

1 500 zł

1 000 zł

700 zł

500 zł

C

Kobiety (women) ELO FIDE

9

30 move/1,5 h + 1h

80 zł

2 000 zł

1 500 zł

1 000 zł

700 zł

500 zł

300 zł

D

ELO national < 1800

9

30 move/1 h + 1h

50 zł

800 zł

600 zł

400 zł

300 zł

200 zł

100 zł

E

Dzieci (children) ur. w 1990 i młodsze

9

30 move/1 h + 1h

30 zł

Nagrody rzeczowe dla wszystkich / Things for everybody

W grupach turniejowych D oraz E będzie prowadzona dodatkowa klasyfikacja dla zawodników z Uczniowskich Klubów Sportowych.

 

 

*         W Festiwalu Szachowym stosowane są aktualne przepisy FIDE.

*         Rozgrywki turniejowe prowadzone są systemem szwajcarskim.

*         Organizator zapewnia wszystkim zawodnikom sprzęt szachowy.

*         Zawodnicy polscy zobowiązani są posiadać ważną licencję szachową. W razie jej braku można ją wykupić u Organizatora.

*         Rezerwacje miejsc noclegowych będą dokonywane dla osób, które dokonały pisemnego zgłoszenia i przesłały ksero wpłaty wpisowego.

 

 

 

*         Organizator nie przewiduje odprawy technicznej, natomiast każdy z zawodników zobowiązany jest potwierdzić swój udział wypełniając KARTĘ UCZESTNIKA w Biurze zawodów do godz. 1100 w dniu 27 XII 2001.

 

*         Zawodnicy przyjeżdżający w godzinach późniejszych zobowiązani są powiadomić Biuro Zawodów telefonicznie (nr 0607-059-125). Niedopełnienie tej formalności spowoduje dopuszczenie zawodnika do gry od II rundy.

 

 

*         W przypadku rezygnacji z udziału w Festiwalu należy ten fakt zgłosić Organizatorowi do dnia 20 XII 2001 roku, w przeciwnym razie wpisowe przepada.

*         Osoby biorące udział w Festiwalu ubezpieczają się we własnym zakresie.

*         Każdy uczestnik Festiwalu obowiązany jest przestrzegać regulaminów miejsca zamieszkania i sali gry. W przypadku naruszania regulaminów może nastąpić wykluczenie z dalszych rozgrywek bez zwrotu poniesionych kosztów.

*        Ostateczna interpretacja treści komunikatu należy do Organizatora.