Szachowa Vistula

Szachowa Vistula

Szachowa Vistula - Mistrzostwa Rosji

http://szachowavistula.pl/vistula

Szachowe Mistrzostwa Rosji rozgrywane od 1920 roku odegrały wielką rolę w niezwykłym rozwoju sztuki szachowej w tym kraju. Początkowo były organizowane co kilka lat, począwszy od 1946 roku rozgrywane są co roku (z wyjątkami).

W latach 50. wielką postacią tych mistrzostw był Raszid Neżmetdinow, zdobywca złotych medali w latach 1950, 1951, 1953, 1957, 1958. Srebrne medali zdobył w latach 1947, 1954, 1956, 1961, brązowy medal zdobył w 1963 roku.

Współcześnie wielkim mistrzem jest Peter Swidler, ktory zdobył 8 złotych medali w latach 1994, 1995, 1997, 2003, 2008, 2011, 2013, 2017. Dwa srebrne medale zdobył w latach 1998 i 2009. Brązowy medal zdobywał w latach 2010 i 2012.

Przytaczamy informacje o turniejach z ostatnich lat oraz galerię medalistów:

Mistrzowie Rosji 2009-2017
Iżewsk 2019 | Satka 2018 | St. Petersburg 2017 | Nowosybirsk 2016 | Czyta 2015 | Kazań 2014 | Nowgorod 2013 | Moskwa 2012 | Moskwa 2011 | Moskwa 2010 | Moskwa 2009 | Moskwa 2008 | Moskwa 2007 | Moskwa 2006 | Moskwa 2005 | Moskwa 2004 | Krasnojarsk 2003 | Krasnodar 2002 | Elista 2001 | Samara 2000 | Moskwa 1999 | St. Petersburg 1998 | Gorki 1989 | Groznyj 1968 | Saratów 1966 | Kazań 1964 | Czeliabińsk 1963 | Omsk 1961 | Perm 1960 | Tuła 1952 | Jarosławl 1951 | Gorki 1950 | Jarosław 1949 | Saratow 1948 | Kujbyszew 1947 | Moskwa 1934 | Moskwa 1928

Medaliści szachowych mistrzostw Rosji

1920 Moskwa 1. Mistrzostwa
 1. Aleksander Alechin
 2. Piotr Romanowski
 3. Grigory Lewenfisz
1923 Piotrogród 2. Mistrzostwa
 1. Piotr Romanowski
 2. Grigory Lewenfisz
 3. Fiedor Bogatyrczuk brąz
 4. Fiedor Duz-Chotimirski brąz
 5. Władimir Nienarokow brąz
1928 Moskwa 3. Mistrzostwa Moskwa 1928
 1. Peter Izmaiłow
 2. M. Szebarszin
 3. Wasyly Panow brąz
 4. D. Pietrow brąz
1934 Moskwa 4. Mistrzostwa Moskwa 1934
 1. Siergiej Bieławieniec
 2. Petr Dubinin
 3. Igor Bondarewski brąz
 4. Lew Kajew brąz
1935 Gorki 5. Mistrzostwa
 1. Aleksander Tołusz
 2. Lew Kajew srebro
 3. Aleksiej Sokolski srebro
1946 Swierdłowsk 6. Mistrzostwa
 1. Izaak Bolesławski
 2. Petr Dubinin srebro
 3. Konstantin Kłaman srebro
 4. Jakow Estrin srebro
1947 Kujbyszew 7. Mistrzostwa Kujbyszew 1947
 1. Nikolaj Nowotelnow
 2. Aleksiej Iwaszin srebro
 3. Ratmir Neżmetdinow srebro
1948 Saratow 8. Mistrzostwa Saratow 1948
 1. Georgy Iliwicki
 2. Nikolaj Aratowski
 3. Wiktor Lubliński
1949 Jarosław 9. Mistrzostwa Jarosław 1949
 1. Georgy Iliwicki
 2. Petr Dubinin
 3. Nikolaj Aratowski brąz
 4. Aleksander Konstantinow brąz
1950 Gorki 10. Mistrzostwa Gorki 1950
 1. Ratmir Neżmetdinow
 2. Lew Aronin srebro
 3. Izaak Bolesławski srebro
 4. Nikolaj Nowotelnow srebro
1951 Jarosław 11. Mistrzostwa Jarosławl 1951
 1. Ratmir Neżmetdinow
 2. Nikolai Krogius
 3. Georgy Iliwicki
1952 Tuła 12. Mistrzostwa Tuła 1952
 1. Lew Aronin złoto
 2. Nikolai Krogius złoto
 3. Grigory Goldberg
1953 Saratow 13. Mistrzostwa
 1. Ratmir Neżmetdinow
 2. Lew Poługajewski
 3. Nikolai Krogius brąz
 4. Lew Aronin brąz
1954 Rostów nad Donem 14. Mistrzostwa
 1. Leonid Szamkowicz
 2. Ratmir Neżmetdinow srebro
 3. W. Zurachow srebro
1955 Leningrad 15. Mistrzostwa
 1. Anatoly Łutikow
 2. Nikolai Krogius srebro
 3. Lew Poługajewski srebro
1956 Kisłowodsk 16. Mistrzostwa
 1. Leonid Szamkowicz
 2. Nikolai Krogius srebro
 3. Ratmir Neżmetdinow srebro
 4. E. Stoljar srebro
1957 Krasnodar 17. Mistrzostwa
 1. Ratmir Neżmetdinow
 2. W. Władimir srebro
 3. Anatoly Łutikow srebro
 4. W. Tarasow srebro
 5. Leonid Szamkowicz srebro
1958 Soczi 18. Mistrzostwa
 1. Ratmir Neżmetdinow złoto
 2. Wiktor Korcznoj srebro
 3. Lew Poługajewski srebro
 4. Semen Furman srebro
1959 Woroneż 19. Mistrzostwa
 1. Anatoly Łutikow złoto
 2. Leonid Szamkowicz srebro
 3. Lew Poługajewski
1960 Perm 20. Mistrzostwa Perm 1960
 1. Mark Tajmanow złoto
 2. Witali Tarasow srebro
 3. Anatoly Łutikow brąz
1961 Omsk 21. Mistrzostwa Omsk 1961
 1. Lew Poługajewski złoto
 2. Władimir Antoszyn srebro
 3. Lew Biełow srebro
 4. Georgy Borisenko srebro
 5. Anatoly Lein srebro
 6. Ratmir Neżmetdinow srebro
1963 Czeliabińsk 22. Mistrzostwa Czeliabińsk 1963
 1. Anatoly Lein złoto
 2. Georgy Iliwicki srebro
 3. Magomet Amajewicz Balitinow brąz
 4. Ratmir Neżmetdinow brąz
 5. Witaly Terentiew brąz
1964 Kazań 23. Mistrzostwa Kazań 1964
 1. Nikolai Krogius
 2. Georgy Borisenko srebro
 3. Anatoly Lein srebro
1966 Saratów 24. Mistrzostwa Saratów 1966
 1. Władimir Sergiewski
 2. Igor Zacharow srebro
 3. Anatoly Lein srebro
1968 Groznyj 25. Mistrzostwa Groznyj 1968
 1. Aleksander Zajcew
 2. Anatoly Lein
 3. Witali Cieszkowski brąz
 4. Jury Szabanow brąz
1970 Kujbyszew 26. Mistrzostwa
 1. Anatolij Karpow
 2. Nikolai Krogius
 3. Władimir Antoszin brąz
 4. Oleg Dementiew brąz
1971 Penza 27. Mistrzostwa
 1. Walery Zilberstein
 2. Oleg Dementiew
 3. Nukhim Raszkowski brąz
 4. Oleg Czernikow brąz
1972 Rostów nad Donem 28. Mistrzostwa
 1. Witali Cieszkowski
 2. Nukhim Raszkowski srebro
 3. Giennadij Timoszczenko srebro
1973 Omsk 29. Mistrzostwa
 1. Walery Kurieński
 2. Jakow Rusakow srebro
 3. Witali Cieszkowski srebro
1974 Tuła 30. Mistrzostwa
 1. Nukhim Raszkowski
 2. Jurij Anikajew srebro
 3. Aleksiej Suetin srebro
 4. Leo Tołonien srebro
1976 Nowosibirsk 31. Mistrzostwa
 1. Nukhim Raszkowski
 2. Giennadij Timoszczenko
 3. Jurij Anikajew
1977 Wołgograd 32. Mistrzostwa
 1. Walerij Żurawlew złoto
 2. Lew Psachis złoto
 3. Aleksander Panczenko
1979 Świerdłowsk 33. Mistrzostwa
 1. Aleksander Panczenko
 2. Lew Psachis srebro
 3. Nukhim Raszkowski srebro
1980 Kazań 34. Mistrzostwa
 1. Aleksander Pietruszin
 2. Władimir E. Kozłow
 3. Semen Dwoiris brąz
 4. Walery Czechow brąz
1981 Władimir 35. Mistrzostwa
 1. Pavel Zarubin
 2. Semen Dwoiris
 3. Wadim Biezman
1982 Stawropol 36. Mistrzostwa
 1. Walery Czechow
 2. Anatoly Wajser
 3. Jurij Anikajew brąz
 4. R. Wasiliew brąz
 5. Pavel Zarubin brąz
 6. A. Filippow brąz
 7. Aleksander Chasin brąz
1984 Brańsk 37. Mistrzostwa
 1. Gennady Tunik
 2. Aleksander Pietruszin
 3. Semen Dwoiris brąz
 4. Jakob Meister brąz
1985 Świerdłowsk 38. Mistrzostwa
 1. Aleksander Pietruszin
 2. Evgeny Gleizerow srebro
 3. Jury Jakowicz srebro
1986 Smoleńsk 39. Mistrzostwa
 1. Weniamen Sztyrienkow
 2. Aleksander Goldin srebro
 3. Andriej Charitonow srebro
1987 Kursk 40. Mistrzostwa
 1. Andriej Charitonow
 2. Wadim Ruban
 3. Aleksander Panczenko brąz
 4. Aleksander Chasin brąz
1988 Woroneż 41. Mistrzostwa
 1. Evgeny Gleizerow
 2. Ratmir Chołmow
 3. Wadim Ruban
1989 Gorki 42. Mistrzostwa Gorki 1989
 1. Aleksiej Wyżmanawin
 2. Semen Dwoiris
 3. Aleksiej Drejew
1990 Kujbyszew 43. Mistrzostwa Kujbyszew 1990
 1. Marat Makarow
 2. Władimir Kramnik srebro
 3. Maxim Sorokin
 4. Andriej Charłow
 5. Rusłan Szczerbakow
1991 Smoleńsk 44. Mistrzostwa Smoleńsk 1991
 1. Siergiej Rublewski
 2. Marat Makarow
 3. Ildar Ibragirow
1992 Oreł 45. Mistrzostwa
 1. Aleksiej Gawriłow
 2. Pavel Tregubow
 3. Konstantin Landa
1993 Tiumeń 46. Mistrzostwa
 1. Aleksiej Biezgodow
 2. Eldar Muchamietow
1994 Elista 47. Mistrzostwa
 1. Peter Swidler 8
 2. Michaił Ulibin 7,5
 3. Władimir Burmakin 7, W. Jemielin 7, S. Jonow 7, Siergiej Rublewski 7
1995 Elista 48. Mistrzostwa
 1. Peter Swidler
 2. Evgeny Bariejew
 3. Aleksander Chalifman
1996 Elista 49. Mistrzostwa
 1. Aleksander Chalifman
 2. Aleksiej Drejew
 3. Semen Dwoiris
1997 Elista 50. Mistrzostwa
 1. Peter Swidler
 2. Evgeny Bariejew
 3. Aleksiej Drejew
1998 Petersburg 51. Mistrzostwa Petersburg 1998
 1. Aleksander Morozewicz
 2. Peter Swidler
 3. Konstantin Sakajew
1999 Moskwa 52. Mistrzostwa Moskwa 1999
 1. Konstantin Sakajew
 2. Aleksiej Biezgodow
 3. Aleksander Łastin brąz
 4. Michaił Kobalija brąz
2000 Samara 53. Mistrzostwa Samara 2000
 1. Siergiej Wołkow
 2. Aleksander Rustemow
 3. Andriej Charłow
2001 Elista 54. Mistrzostwa Elista 2001
 1. Aleksander Motyliew
 2. Aleksander Łastin
 3. Andriej Charłow
2002 Krasnodar 55. Mistrzostwa Krasnodar 2002
 1. Aleksander Łastin
 2. Pavel Smirnow
 3. Aleksiej Korotylew
2003 Krasnojarsk 56. Mistrzostwa Krasnojarsk 2003
 1. Peter Swidler
 2. Aleksander Morozewicz
 3. Władymir Malachow
2004 Moskwa 57. Mistrzostwa Moskwa 2004
 1. Garry Kasparow
 2. Aleksander Griszczuk
 3. Aleksiej Drejew
2005 Moskwa 58. Mistrzostwa Moskwa 2005
 1. Siergiej Rublewski
 2. Dmitry Jakowenko
 3. Aleksander Morozewicz
2006 Moskwa 59. Mistrzostwa Moskwa 2006
 1. Evgeny Alekseev
 2. Dmitry Jakowenko
 3. Ernesto Inarkiev
2007 Moskwa 60. Mistrzostwa Moskwa 2007
 1. Aleksander Morozewicz
 2. Aleksander Griszczuk
 3. Evgeny Tomashevsky
2008 Moskwa 61. Mistrzostwa Moskwa 2008
 1. Peter Swidler
 2. Dmitry Jakowenko
 3. Evgeny Alekseev
 4. Evgeny Tomashevsky
2009 Moskwa 62. Mistrzostwa Moskwa 2009
 1. Aleksander Griszczuk
 2. Peter Swidler
 3. Nikita Witjugow
2010 Moskwa 63. Mistrzostwa Moskwa 2010
 1. Ian Nepomniachtchi
 2. Siergiej Karjakin
 3. Alakesander Griszczuk
 4. Peter Swidler
2011 Moskwa 64. Mistrzostwa Moskwa 2011
 1. Peter Swidler
 2. Aleksander Morozewicz
 3. Aleksander Griszczuk
 4. Siergiej Karjakin
 5. Władymir Kramnik
2012 Moskwa 65. Mistrzostwa Moskwa 2012
 1. Dmitry Andreikin
 2. Siergiej Karjakin
 3. Peter Swidler
2013 Niżnyj Nowgorod 66. Mistrzostwa Niżnyj Nowgorod 2013
 1. Peter Swidler
 2. Ian Nepomniachtchi
 3. Nikita Witiugow
2014 Kazań 67. Mistrzostwa Kazań 2014
 1. Igor Łysyj
 2. Dymitr Jakowenko
 3. Denis Khismatullin

2015 Czyta 68. Mistrzostwa Czyta 2015
 1. Evgeny Tomashevsky
 2. Siergiej Karjakin
 3. Nikita Witiugow
2016 Nowosybirsk 69. Mistrzostwa Nowosybirsk 2016
 1. Alexander Riazantsev
 2. Aleksander Grischuk
 3. Evgeny Tomashevsky
2017 St. Petersburg 70. Mistrzostwa St. Petersburg 2017
 1. Peter Swidler
 2. Nikita Witiugow
 3. Daniil Dubov
2018 Satka 71. Mistrzostwa Satka 2018
 1. Dmitry Andreikin
 2. Dymitr Jakowenko
 3. Evgeny Tomashevsky
2019 Iżewsk 72. Mistrzostwa Iżewsk 2019
 1. Evgeny Tomashevsky
 2. Nikita Vitiugov
 3. Maxim Matlakov

 

Copyright © Adam Umiastowski & Tomasz Lissowski 2020
Pismo utworzone dnia 26-12-1997

itiugow
 • Maxim Matlakow
 • Vladimir Fedoseev
 •  

  Copyright © Adam Umiastowski & Tomasz Lissowski 2021
  Pismo utworzone dnia 26-12-1997