Felietony

Całkiem trudne studium

Niewinnie wyglądająca końcówka wieżowa okazała się pozycją pełną życia i ukrytych możliwości. Rublewski musiał przy tykającym zegarze rozwiązać całkiem trudne studium. Aktywność króla była ważniejsza od piona, białe zręcznie łączyły groźby matowe z marszem ostatniego piona na szachownicy.

Rublevsky,S - Chuchelov,V
Eupen, 1999

Posunięcie białych

1.Ke5!! Bardzo łatwo białe mogły zmylić tropy: 1.Wh6+ Kg7 2.Ke5 Wa1 3.Kxf5 Wa5+ =. Wieża prześladuje króla i piony nie zdołają wygrać.
1...We1+ Inne kontynuacje nie zmieniłyby wyniku partii: 1...Wxh5 2.Kf6! Wh2 ( 2...f4 3.Wg7+ Kh8 4.Wa7+- z matem.) 3.Wg7+ Kh8 4.Wb7 Wc2 5.Wb8+ Kh7 6.g6+ Kh6 7.Wh8#.
1...f4 2.Kf6! ( 2.Wh6+ Kg7 3.Kxf4 Wf1+=) 2...f3 ( 2...Wa1 3.Wg7+ Kh8 4.Wf7 Kg8 5.g6 f3 6.h6 Wa6+ 7.Kg5 Wa5+ 8.Kg4+-) 3.Kf7! Wxh5 4.Wg7+ Kh8 5.Wg8+ Kh7 6.g6+ Kh6 7.Wh8+ Kg5 8.g7+- i białe pierwsze dorabiają hetmana.
2.Kf6 f4 Nie ratowało 2...Wa1 3.Wg7+ Kh8 4.We7 f4 ( 4...Wa6+ 5.Kxf5+-) 5.We8+ Kh7 6.g6+ Kh6 7.Wh8#.
3.Kf7 1-0

Paweł Z. Kruza i Adam Umiastowski

Vistula Chess Monthly

Logo Vistula