Brutalna prawda

W końcówkach ciężkofigurowych nie można zapominać o taktyce. Dwie czarne wieże wtargnęły na drugą linię, do tego dochodzący pion już jest gotów do promocji na polu przemiany. Białe także mają w zanadrzu wolnego piona, z króym trzeba się liczyć. Pozostaje ustalić drogę do zwycięstwa czarnych. Jak w dobrym kryminale początek jest wstrząsający, czarne oddają wieżę!

Borkowski, F - Pioch, Z
Polska, 1979

Posunięcie czarnych

1...Wxg2+! 2.Kh1 przyjęcie ofiary prowadzi do mata 2.Kxg2 d1H+ 3.Wf2 (3.Kg3 He2 i Hg2 mat) 3...Wxf2+ 4.Kxf2 Hxa1 i po zabraniu piona a6 czarne matują.
2...Wxh2+ 3.Kg1 d1H! 4.Wfxd1 Wbg2+ 5.Kf1

5...Wd2! Grozi Wh1 mat.
6.Kg1 Po 6.Wxd2 Wh1+ 7.Kg2 Wxa1 8.Wd8+ Kg7 9.Wa8 h5 10.a7 Wa3 11.Kh2 h4 12.♔g2 g4 czarne maszerując połączonymi pionami stworzą groźbę mata na pierwszej linii 13.Kh2 ( oddanie piona a7 nie ratuje 13.Wd8 Wxa7 14.Wd4 ♖a2+ 15.Kg1 Wa6 16.Wxg4+ Wg6 i po wymianie wież czarne łatwo promują piona na hetmana) 13...Wa2+ 14.Kg1 g3.
6...Wxd1+ 7.Wxd1 Wa2 0-1

Paweł Z. Kruza i Adam Umiastowski

Vistula Chess Monthly

Logo Vistula