XI TURNIEJ SZACHOWY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Warszawa 2006

Urząd m. st. Warszawy Dzielnica Bielany

XI TURNIEJ SZACHOWY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Organizowany w ramach obchodów 88 Rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
I ORGANIZATOR

Wydział Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Bielany Urzędu m. st. Warszawy

II REALIZACJA

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Chomiczówka"

III TERMINY I MIEJSCE

Turniej odbędzie się 11 listopada 2006 r. (sobota) w Klubie Mieszkańców WSBM Chomiczówka Warszawa, ul. Pabla Nerudy 1.

IV WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Zapisy w dniu 11.11.2006r. w miejscu gry przy ul. Pabla Nerudy 1. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, datę urodzenia i kategorię szachową.
 2. Osoby zgłaszające się po godzinie 9:30 rozpoczną turniej od II rundy.
 3. Wpisowe w wysokości 15 zł. Należy wpłacić 11.11.2006 r. w miejscu imprezy.
V UCZESTNICY


Turniej zostanie rozegrany w grupach wiekowych:
 1. - grupa do 10 lat chłopcy i dziewczęta ur. w 1996r. i młodsi.
 2. - grupa do 12 lat chłopcy i dziewczęta ur. w 1994r. i młodsi.
 3. - grupa do 16 lat chłopcy i dziewczęta ur. W 1990r. i młodsi.
VI SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY

Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 8 rund wg przepisów Polskiego Kodeksu tempo gry 15 minut dla każdego zawodnika.

VII NAGRODY

Grupa do 10 lat
 1. miejsce - nagroda rzeczowa o wartości ok. 150 zł
 2. miejsce - nagroda rzeczowa o wartości ok. 100 zł
 3. miejsce - nagroda rzeczowa o wartości ok. 100 zł
 4. dziewczynka - nagroda rzeczowa o wartości ok. 50 zł
Grupa do 12 lat
 1. miejsce - nagroda rzeczowa o wartości ok. 350 zł
 2. miejsce - nagroda rzeczowa o wartości ok. 250 zł
 3. miejsce - nagroda rzeczowa o wartości ok. 200 zł
Grupa wiekowa 16 lat
 1. miejsce - nagroda rzeczowa o wartości ok. 500 zł
 2. miejsce - nagroda rzeczowa o wartości ok. 400 zł
 3. miejsce - nagroda rzeczowa o wartości ok. 300 zł
Pula przeznaczona na nagrody składać się będzie ze środków organizatora i wpisowego. Wśród uczestników turnieju, którzy nie otrzymają nagród regulaminowych, zostaną rozlosowane nagrody pocieszenia.

VIII TERMINARZ TURNIEJU

11 listopada 2006r. (sobota)
IX Sędziowie
X POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji Komunikatu Organizacyjnego.
 2. Obecność na odprawie technicznej jest obowiązkowa.
 3. Uczestnicy turnieju proszeni są o zabranie obuwia na zmianę.
 4. Dodatkowych informacji udziela JAN BRUSTMAN tel. (O-22) 835-30-74

http://szachowavistula.pl/vistula/

e-mail

Valid XHTML 1.0 Transitional