Bez planu gry

Olimpijskie zmagania w Batumi
Czy mozna grać bez planu gry? Rady klasyków gry szachowej mówią, że planowanie poczynań na szachownicy może przynieść realne korzyści, ułatwiając orientację w gmatwaninie możliwości. Jednak obecnie można obserwować grę bardzo silnych arcymistrzów grających z ruchu na ruch, reagujących tylko na działania przeciwnika, zarówno w grze czarnymi, jak i białymi figurami.

Wei, Yi (2742) -- Stocek, Jiri (2574)
43rd Olympiad 2018 (Round 5.3) Batumi GEO 2018.09.28 0-1 B69
1.e4 c5 2.♘f3 ♘c6 3.♘c3 d6 4.d4 cxd4 5.♘xd4 ♘f6 Popularna tabija; oprócz ruchu w tekście białe mogą grać Wariant Sozina (6.Gc4), względnie 6.Ge2, 6.Ge3 oraz 6.g3 lub 6.f4.
6.♗g5 e6 7.♕d2 a6 8.O-O-O ♗e7 9.f4 ♗d7 10.♘f3 b5 Atak Richtera-Rauzera.
11.♗xf6 gxf6 W swoim czasie zwolennikiem takiej konfiguracji czarnych pionów był Michaił Botwinnik – czyli system ten nie może być organicznie zły.
12.♔b1 ♕b6 13.g3 b4 14.♘e2 a5 15.f5 e5 16.♘c1 ♖c8

17.♕d5?! Białe grają bez planu, tymczasem po 17.♕h6 a4 szanse były równe, choć białe mogły trochę zaryzykować i poświęcić jakość za inicjatywę: 18.♖xd6 ♗xd6 19.♕xf6 O-O 20.♕xd6.
17...♘a7 18.♘d2 ♗c6 19.♕d3 a4 20.♘c4 ♕c5 21.♕f3 ♘b5 22.♕e3 ♘d4 23.♗d3? Białe nie uwzględniają nadciągającego niebezpieczeństwa, lepsze było 23.b3 dla powstrzymania czarnych pionów.
23...d5 24.♘d2 a3 25.exd5 Wymiana otwiera czarnym nowe możliwości ataku, lepsze 25.♘e2
25...♗xd5 26.♘e4 Warto rozważyć 26.♗e4 ♗xe4 27.♕xe4, choć pozycja jest już przegrana.
26...♕c6 27.♘b3 O-O 28.♖he1 ♘xc2 29.♕h6 ♗xb3 30.♘g5 ♗xa2+ 31.♔c1 ♘xe1+ Albo mat w 4 posunięciach: 4... 31...♘d4+ 32.♔d2 ♘b3+ 33.♔e2 ♕g2+ 34.♔e3 ♗c5#.
32.♔d2 ♘f3+ Białe poddały, gdyż po 33.♘xf3 ♕xf3 34.♕e3 ♕xe3+ 35.♔xe3 axb2 wszystko można policzyć aż do mata.
0-1

Vistula Chess Monthly

Logo Vistula