A piekło szło za nim

Ukraiński kompozytor Zinar ułożył kilkaset studiów, będących złożonymi końcówkami pionkowymi. Na podstawie poniższego studium można przygotować cały wykład, doradzamy jednak naszym Czytelnikom samodzielną analizę tej końcówki, bez użycia komputera. Potem warto zajrzeć np. do książki Awerbacha.

Zinar. Mikhail
1976

Wygrana

1.Kb2 Kg5 2.Kc2 Kf5 3.Kc3 Kg5 4.Kc4 Kf4 5.Kd3 h5 6.Kc4 Kg5 7.Kd5 Kf5 8.Kc6 Ke6 9.Kb7 9.Kxc7? Ke7.
9...Kd7 10.Ka8

Nie wygrywa 10.Kxa7? Kc8 11.Ka8 c6 12.bxc6 b5 13.c7 h4 14.Ka7 Kxc7.
10...Kd8 10...Kc8 11.Kxa7 h4 12.Ka8 c6 13.bxc6 b5 14.c7 Kxc7 15.Ka7.
11.Kb8 Kd7 12.Kb7 Kd8 13.Kc6 Król zmierza do piona e3.
13...Ke7 14.Kd5 14.Kxc7? h4 15.Kc6 Ke6 16.Kc7 Ke7 17.Kc8 Ke8 18.Kb7 Kd7 19.Ka8 Kc8 20.Kxa7 Kc7 21.Ka8 Kc8 remis.
14...Kf6 15.Ke4

15..,Ke6 16.Kxe3 1-0 16.Kxe3 Kf5 17.Kf2 e4 18.Kg3 e3 19.Kxh3.

Paweł Z. Kruza i Adam Umiastowski

Vistula Chess Monthly

Logo Vistula