XXVII Memoriał Szachowy Stanisława Gawlikowskiego
VIII Międzynarodowy Turniej Szachowy Amplico AIG Life - Mistrzostwa Europy w szachach szybkich
Warszawa 2008

XXVII Memoriał Szachowy Stanisława Gawlikowskiego
pod honorowym patronatem
Prezydenta Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz

Komunikat Organizacyjny

1. Sponsor generalny:
Amplico Life S.A.

2. Organizator:
Fundacja na rzecz wspierania szachów w Warszawie, pod auspicjami Europejskiej Unii Szachowej.

3. Współorganizatorzy:
Polski Związek Szachowy, Centralny Ośrodek Sportu "Torwar", Klub Szachowy "Polonia Warszawa".

4. Mecenasi i sponsorzy:
Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy.

5. Partnerzy technologiczni:
Polkomtel S.A., ATM S.A.

6. Hotele współpracujące z organizatorem:
Hotel IBIS Stare Miasto, Hotel ETAP.

7. Dyrektor Turnieju:
Maria Macieja
tel. komórkowy: 603391318
e-mail: mariamacieja@o2.pl

Wicedyrektor Turnieju:
Agnieszka Fornal-Urban
e-mail: amplico2008@gmail.com

8. Sędzia główny:
IA Tomasz Delega

9. Witryna internetowa:
www.poloniachess.pl
Z turnieju zostanie przeprowadzona transmisja on-line.

10. Termin i miejsce:
20.-21.12.2008, Hala Widowiskowa Torwar,
ul. Łazienkowska 6a, Warszawa

11. Warunki uczestnictwa:
  * Dla zawodników z Polski nadesłanie na adres amplico2008@gmail.com w terminie do 1.12.2008 zgłoszenia zawierającego: imię i nazwisko, aktualny ranking, datę urodzenia, klub, telefon kontaktowy oraz dowód opłaty wpisowego.

  * Dla zawodników zagranicznych (strefy FIDE 1.1 - 1.9) nadesłanie na adres amplico2008@gmail.com w terminie do 1.12.2008 zgłoszenia zawierającego: imię i nazwisko, aktualny ranking, datę urodzenia (opłata wpisowego na sali gry w dniu 19.12.2008 w godzinach 15:00 - 17:00 lub bezpośrednio przed turniejem w dniu 20.12.2008. w godz. 8:00 - 9:00).

W przypadku zawodników nie posiadających rankingu FIDE organizator zastrzega sobie prawo do zweryfikowania danych podanych przez zawodnika w zgłoszeniu.

Zawodnicy zgłoszeni po terminie będą dopuszczani do turnieju w miarę wolnych miejsc, pod warunkiem wpłacenia na sali gry w dniu 19.12.2008 w godz. 15:00 - 17:00 lub bezpośrednio przed turniejem w dniu 20.12.2008 w godz. 8:00 - 9:00 wpisowego w podwójnej wysokości. Organizator zastrzega sobie prawo dopuszczenia takich zawodników dopiero od drugiej rundy.

12. Wpisowe:
  * juniorzy z rocznika 1994 lub młodsi: 50 zł lub 15 €
  * seniorzy z rocznika 1948 lub starsi: 50 zł lub 15 €
  * pozostali: 70 zł lub 20 €

Uwaga! Wpisowe nie podlega zwrotowi.

13. Opłaty:
  * przelewem/przekazem na konto: Fundacja na rzecz wspierania szachów w Warszawie, bank: PEKAO S.A. XV O/Warszawa
   nr 95 1240 2887 1111 0010 0485 3355 (wpłaty w PLN)
   lub 32 1240 2887 1978 0010 0563 6803 (wpłaty w Euro)
   (proszę dokładnie wymienić, jakich zgłoszonych zawodników dotyczy opłata)
  * w kasie Fundacji, ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa, w dni robocze w godz. 15:00-17:00
  * w dniu 19.12.2008. w godz. 15:00-17:00 na sali gry w Hali Widowiskowej Torwar, ul Łazienkowska 6a, Warszawa (dotyczy zawodników zagranicznych oraz zgłoszonych po terminie płacących podwójne wpisowe)
  * w dniu zawodów 20.12.2008. w godz. 8:00-9:00 na sali gry (dotyczy zawodników zagranicznych oraz zgłoszonych po terminie płacących podwójne wpisowe)
  * bez opłat: medaliści Mistrzostw Europy w szachach szybkich 2007, zawodnicy z rankingiem ELO co najmniej 2600, zawodniczki z rankingiem ELO co najmniej 2400, pod warunkiem zachowania terminu zgłoszenia do 1.12.2008.

14. Weryfikacja uczestnictwa:
Potwierdzeniem przyjęcia zawodnika do turnieju będzie umieszczenie jego nazwiska na liście startowej publikowanej pod adresem www.poloniachess.pl. Taki zawodnik może przyjechać bezpośrednio na pierwszą rundę, pod warunkiem, że uregulował wpisowe.

15. System rozgrywek:
Wszyscy zawodnicy rozegrają 13 rund systemem szwajcarskim tempem P-15'+10" (15 minut na partię dla zawodnika, z dodawaniem 10 sekund na każde posunięcie).
Szczegóły systemu rozgrywek opisane zostały w Regulaminie Turnieju.

16. Terminarz zawodów:
sobota 20.12.2008
9.30 - pierwsza runda
11.00 - druga runda
12.15 - trzecia runda
13.30 - czwarta runda
14.30-15.30 - przerwa obiadowa
15.30 - piąta runda
16.45 - szósta runda
18.00 - siódma runda
19.15 - ósma runda

niedziela 21.12.2008
9.30 - dziewiąta runda
10.45 - dziesiąta runda
12.00 - jedenasta runda
13.15 - dwunasta runda
14.30 - trzynasta runda
15.45 - ewentualne dogrywki o medale

17. Fundusz nagród - ogółem brutto 20.000 € + nagrody rzeczowe o wartości 2000 €
Nagrody główne - 16.000 €
za miejsce pierwsze	4.000 €
za miejsce drugie	2.000 €
za miejsce trzecie	1.000 €
za miejsce czwarte	900 €
za miejsce piąte	850 €
za miejsce szóste	800 €
za miejsce siódme	750 €
za miejsce ósme	700 €
za miejsce dziewiąte	650 €
za miejsce dziesiąte	600 €
za miejsce jedenaste	550 €
za miejsce dwunaste	500 €
za miejsce trzynaste	450 €
za miejsce czternaste	400 €
za miejsce piętnaste	350 €
za miejsce szesnaste	300 €
za miejsce siedemnaste	250 €
za miejsce osiemnaste-dwudzieste piąte	po 200 €

Nagrody specjalne - fundusz 4.000 €
najlepsza kobieta	I - 400 €, II - 200 €, III - 100 €,
najlepszy senior ur.1948 lub starszy	I - 200 €, II - 100 €,
najlepszy junior ur.1990 lub młodszy	I - 150 €, II - 100 €,
najlepsza juniorka ur.1990 lub młodsza	I - 150 €, II - 100 €,
najlepszy junior ur.1992 lub młodszy	I - 150 €,
najlepsza juniorka ur.1992 lub młodsza	I - 150 €,
najlepszy junior ur.1994 lub młodszy	I - 150 €,
najlepsza juniorka ur.1994 lub młodsza	I - 150 €,
najlepszy junior ur.1996 lub młodszy	I - 100 €,
najlepsza juniorka ur.1996 lub młodsza	I - 100 €,
najlepszy junior ur.1998 lub młodszy	I - 100 €,
najlepsza juniorka ur.1998 lub młodsza	I - 100 €,
najlepszy zawodnik o rankingu <= 1000	I - 100 €
najlepszy zawodnik o rankingu <= 1200	I - 100 €
najlepszy zawodnik o rankingu <= 1400	I - 100 €
najlepszy zawodnik o rankingu <= 1600	I - 100 €
najlepszy zawodnik o rankingu <= 1800	I - 100 €
najlepszy zawodnik o rankingu <= 2000	I - 150 €
najlepszy zawodnik o rankingu <= 2100	I - 150 €
najlepszy zawodnik o rankingu <= 2200	I - 150 €
najlepszy zawodnik o rankingu <= 2300	I - 150 €
najlepszy zawodnik o rankingu <= 2400	I - 150 €
najlepszy zawodnik o rankingu <= 2500	I - 150 €

Uwagi:
  * Zarówno nagrody główne jak i nagrody specjalne nie są dzielone
  * b. Zawodnik ma prawo otrzymać maksymalnie jedną z wyżej wymienionych nagród specjalnych. Jeśli zdobędzie ich więcej, otrzymuje najwyższą, a w przypadku, gdy ich wysokość jest identyczna, zawodnik otrzymuje (o ile spełnia kryteria) nagrodę specjalną w kolejności:
     1. dla juniorek (w najmłodszej kategorii wiekowej z możliwych)
     2. dla juniorów (w najmłodszej kategorii wiekowej z możliwych)
     3. dla seniorów urodzonych w 1948 roku lub wcześniej
     4. dla kobiet
     5. dla zawodników bez rankingu
     6. w grupach rankingowych (w najniższej grupie z możliwych)
  * c. Wysokość nagród podana jest w kwotach brutto. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, nagrody do 760 PLN (ok. 225 €) zwolnione są z podatku. Podatek od pozostałych nagród wynosi 10%.

Nagroda pocieszenia losowana podczas uroczystości zakończenia turnieju wśród zawodników, którzy nie zdobyli żadnej nagrody - 100 €

Nagrody rzeczowe o łącznej wartości 2000 € otrzymają wszystkie dzieci do lat 14 uczestniczące w mistrzostwach. Nagrody ufundowała Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy.

18. Warunki specjalne:
  1. Bezpłatne zakwaterowanie w terminie 19.12.2008 - 22.12.2008 w Hotelu IBIS Stare Miasto w pokojach jednoosobowych dla 10 zawodników z najwyższymi rankingami pod warunkiem zachowania terminu zgłoszenia do 1.12.2008.
  2. b. Bezpłatne zakwaterowanie w terminie 19.12.2008 - 22.12.2008 w Hotelu IBIS Stare Miasto w pokojach dwuosobowych dla 10 zawodników o numerach startowych od 11 do 20 pod warunkiem zachowania terminu zgłoszenia do 1.12.2008.
  3. c. Bezpłatne zakwaterowanie w terminie 19.12.2008 - 22.12.2008 w Hotelu IBIS Stare Miasto w pokoju jednoosobowym dla 1 zawodniczki z najwyższym rankingiem pod warunkiem zachowania terminu zgłoszenia do 1.12.2008.
  4. d. Bezpłatne zakwaterowanie w terminie 19.12.2008 - 22.12.2008 w Hotelu IBIS Stare Miasto w pokoju dwuosobowym dla 2 zawodniczek z numerami startowymi 2-3 wśród kobiet pod warunkiem zachowania terminu zgłoszenia do 1.12.2008.
  5. e. Zwrot kosztów podróży na podstawie przedłożonych biletów (do 200 €) dla 10 zawodników z najwyższymi rankingami pod warunkiem zachowania terminu zgłoszenia do 1.12.2008.
  6. Honoraria startowe dla zawodników z rankingiem ELO co najmniej 2650: negocjowane indywidualnie z zastępcą dyrektorem turnieju - dr Agnieszką Fornal-Urban; e-mail: amplico2008@gmail.com

19. Informacje o hotelach:
  1. Oficjalnym hotelem organizatora jest Hotel IBIS Stare Miasto w Warszawie (ul. Muranowska 2) - 3 km od sali gry.
     * Cena zakwaterowania w pokoju jednoosobowym (z łazienką i śniadaniem) wynosi 130 PLN brutto dziennie.
     * Cena zakwaterowania w pokoju dwuosobowym (z łazienką i śniadaniem) wynosi 65 PLN brutto od osoby dziennie.
     * Opłata za hotel gotówką bezpośrednio po przyjeździe do hotelu. Hotel wystawia faktury VAT.
   Organizator zapewnia autokar z hotelu na salę gry i z powrotem do hotelu dla zawodników zakwaterowanych w Hotelu IBIS Stare Miasto.
  2. Drugim hotelem organizatora jest Hotel Etap (ul. Zagórna 1) - 500 m od sali gry.
     * Cena zakwaterowania w pokoju jednoosobowym (z łazienką i śniadaniem) wynosi 140 PLN brutto dziennie.
     * Cena zakwaterowania w pokoju dwuosobowym (z łazienką i śniadaniem) wynosi 70 PLN brutto od osoby dziennie.
     * Opłata za hotel gotówką bezpośrednio po przyjeździe do hotelu. Hotel wystawia faktury VAT.

Warunkiem rezerwacji miejsca w jednym z hoteli organizatora jest opłacenie wpisowego do turnieju.

Trenerzy oraz inne osoby towarzyszące zawodnikom i korzystające z zakwaterowania w hotelach organizatora ponoszą dodatkowy koszt w wysokości 20 PLN (6 euro) od osoby tytułem pokrycia kosztów obsługi zadania.

20. Ubezpieczenie:
Zawodnicy na czas zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie.

21. Wizy:
  * Osoby występujące o zaproszenie od organizatora, zobowiązane są do zamieszkania w jednym z oficjalnych hoteli.
  * Osoby, które zdecydują się na wybór innego miejsca zamieszkania, muszą starać się o wizy we własnym zakresie.
  * Organizator nie bierze odpowiedzialności za wydanie zaproszeń niezbędnych do uzyskania wizy, jeżeli odpowiednie informacje (nazwisko, imię, adres domowy, numer paszportu, data wydania, termin ważności, nazwa wybranego oficjalnego hotelu) nie zostaną podane do 1.12.2008.
  * Osoby ubiegające się o wizę proszone są o kontakt z wicedyrektor turnieju, dr Agnieszką Fornal-Urban, e-mail amplico2008@gmail.com

22. Ostateczna interpretacja niniejszego komunikatu należy do Dyrektora Turnieju.


http://szachowavistula.pl/vistula/

e-mail

Valid XHTML 1.0 Transitional