Felietony

Aktywna wieża

Czarna wieża dokonywała w tej partii cudów waleczności, napadała na piony przeciwnika ze wszystkich stron. Jednak spokojna, celowa gra białych znaczyła więcej. Białe trzymały się poprawnej strategii: najważniejszym elementem w takich końcówkach jest wolny pion, który jest w stanie przeważyć szale.
Oczywiście decydującą rolę odegrała skala talentu Josefa Pribyla.

Pribyl, Josef -- Augustin, Josef
1973

43... ♔e7 Trudno podejmować decyzję w pozycjach wymagających ogromnej liczby obliczeń. Lepszy był wybór 43...♔d7 44.♔d5 ♖xa2 45.♖xd6+ ♔e7 46.♖b6 ♖b2 47.♖b7+ ♔f8 48.h3 axb3 49.♔xc5 ♔e8 50.♖xh7 ♖d2 51.♖b7 b2 gdyż czarne posiadając wolnego pion wciąż miały istotne atuty w ręku.
44.♔d5 axb3 45.axb3 ♖xb3 46.♖e6+ ♔f7 47.♖xd6 ♖h3 48.♖f6+ ♔e7 49.♖f2 ♖h5 50.♖g2 Słabo zagrane, po 50.♔xc5 ♖xg5+ 51.♔b6 przewaga białych była wyraźna.
50...h6? Takie błędy prowadzą prosto do przegranej. Po 50...♔d7 51.♔xc5 ♔c7 52.♔d5 ♔d7 53.c5 ♔c7 54.h4 ♖xh4 55.♖a2 h6 partia mogła łatwo zakończyć się remisem.
51.♔xc5 Pojawienie wolnego piona "c" zwiastuje przełom w partii.
51...hxg5 52.♔b6 ♔d7 53.c5 ♖h3 54.♖d2+ ♔c8 55.♖a2 ♖c3 56.♔c6 ♔d8 57.♖g2 ♔c8 58.♖xg5 ♖a3 59.h4 ♖a6+ 60.♔b5 ♖f6 61.♖g4 ♔c7 62.♖a4 ♔b7 63.c6+ ♔c7 64.♖a7+ ♔d8 65.♔b6 ♖f1 66.♖a8+ ♔e7 67.c7 ♖b1+ 68.♔c6 ♖c1+ 69.♔b7 ♖b1+ 70.♔c8 ♖b4 71.♖a6 Na finiszu białe budują "most" i doprowadzają piona do pola przemiany.
71...♖xh4 72.♔b7 ♖b4+ 73.♖b6 ♖xb6+ 74.♔xb6 ♔d7 75.♔b7 1-0

Paweł Z. Kruza i Adam Umiastowski

Vistula Chess Monthly

Logo Vistula