1-sza Olimpiada ICCF email

games 2001

 
Znalazłem trochę czasu żeby dopisać do wszystkich partii komentarze. Może krótkie ale na pewno solidne i dokładnie sprawdzone. Olimpiadę zakończyłem 7,5 z 11 i zdobyłem wymagane punkty do tytułu IM.
 
EM/OL14/G2 - Board 5
 
Jankowicz,R (2357) - Vega Palma Dr.,M (2275) [B80]
EM/OL14/G2-B5 ICCF Email, 25.09.2000
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 a6 6.f3 e6? [6...e5!÷] 7.Ge3 b5 8.g4 h6 9.Hd2 Sbd7 10.0-0-0 Gb7 11.h4 b4 12.Sa4 Ha5 13.b3 Sc5 14.a3 Sxa4 15.axb4 Hc7 16.bxa4 d5 17.e5 Sd7 18.f4 Sb6 19.Wh3!!+- Sxa4 20.Gf2 Wc8

Jankowicz-Vega

21.c4!!+- new 21...dxc4 22.Hc2 Hd7 23.f5 c3 24.fxe6 fxe6 25.Gxa6 Gxa6 26.Wf3 Gc4 27.Hg6+ Kd8 28.Wf7 Ge7 29.Wxe7 Kxe7 30.Hxg7+ Ke8 31.Hxh8+ Kf7 32.Hh7+ Ke8 33.Hg8+ Ke7 34.Sc6+ Hxc6 35.Hg7+ Ke8 36.h5! 1-0
 
Jankowicz,R (2357) - Pyrich,G (2390) [B12]
EM/OL14/G2-B5, 25.09.2000
1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Gf5 4.Sc3 e6 5.g4 Gg6 6.Sge2?!÷ c5 7.h4 cxd4 8.Sxd4 h5 9.Gb5+ Sd7 10.f4 hxg4 11.f5 Wxh4 12.Wf1 exf5?! [12...Wh2?! 13.Gxd7+! Kxd7 14.Hxg4 exf5 15.Sxf5 Gxf5 16.Hxf5+ Kc6 17.Gg5ą; 12...Wh5!=] 13.e6 [13.Gf4? ...0-1 Carleton-Pyrich ICCF 1994 fax] 13...fxe6 14.He2! He7 15.Gg5! Hxg5 16.Gxd7+! Kxd7 17.Hxe6+ Kd8 18.Hxd5+ Kc8 19.He6+ Kb8 20.He5+ (...draw Vingneron-Del Gobbo 1996 -61 ch FRA) 20...Kc8

Jankowicz-Pyrich

21.Sd5!!+- new 21...Hd8 22.Sxf5 Gf7 23.0-0-0 Wh6 24.Sde7+ [24.Sde7+ Gxe7 25.Wxd8+ Gxd8 26.Sxh6 Sxh6 27.Hxg7 Gd5 28.Wd1 Gc6 29.Hxh6 Kc7 30.Hg7+ Kb6 31.b4 a5 32.bxa5+ Kxa5 33.Wxd8 Wxd8 34.Hc7+ Ka6 35.Hxd8 Gf3 36.a4 Ka7 37.Kb2 Gc6 38.Hd4+ Kb8 39.Hxg4] 1-0
 
Jankowicz,R (2357) - Grabner,D (2390) [B90]
EM/OL14/G2-B5, 25.09.2000
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 a6 6.f3 e5 7.Sb3 Ge6 8.Ge3 Sbd7 9.Hd2 h5 10.a4 Ge7 11.Ge2 Wc8 12.0-0 0-0 13.Kh1 Hc7 14.Sc1!? [14.f4?!÷] 14...Wfd8 15.a5 h4! 16.Wg1 Sc5 17.Sd5 Sxd5 18.exd5 Gf5

Jankowicz-Grabner

19.Wa3! new 19...We8 20.c4 Gg6 21.We1 Gf6 22.b4 Sd7 23.Sb3!!+- Sf8 24.c5 h3 25.g3 e4 26.f4 Gf5 27.c6 bxc6 28.Gxa6 Wa8 29.Gf1 cxd5 30.Wc1 He7 31.a6 Gg4 32.Wa5 Se6 33.Hxd5 Sc7 34.Hb7! Wac8 35.a7 Sa8 36.Hxe7 Gxe7 37.Wxc8 Wxc8 38.Wb5 Gd8 39.Kg1 Gc7 40.Wb7 Wf8 41.Gb5 Wd8 42.Gc6 d5 43.b5 d4 44.Gxd4 1-0
 
Jankowicz,R (2357) - Zagorskis,D (2407) [B90]
EM/OL14/G2-B5, 25.09.2000
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 a6 6.f3 e5 7.Sb3 Ge6 8.Ge3 Sbd7 9.Hd2 Ge7 10.g4 Wc8 11.0-0-0 b5 12.g5 Sh5 13.Sd5 Gxd5

Jankowicz-Zagorskis

14.Hxd5! new [14.exd5] 14...Hc7! [14...Gxg5?ą; 14...Sb6 15.Hb7!˛] 15.Hd2 Sb6 16.Sa5 Wb8 17.Gh3 Sc4 18.Sxc4 bxc4 19.Gg4 Sf4 20.Gxf4 exf4 21.Hc3 0-0 22.h4 Wb5 23.Wd4 Wc5 24.Gh3 Wb8 25.Gf1 Wc8 26.Gh3 Wb8 27.Gf1 Wc8÷ 0,5-0,5
 
Rozenberg,D (2432) - Jankowicz,R (2357) [A29]
EM/OL14/G2-B5, 25.09.2000
1.c4 e5 2.Sc3 Sf6 3.Sf3 Sc6 4.g3 Gb4 5.Gg2 0-0 6.0-0 e4

Rozenberg-Jankowski

7.Sh4 new 7...Gxc3!? 8.bxc3 d6 9.d4 We8 10.f3 e3 11.Hd3 Sa5 12.Gxe3 b6 [12...Sxc4ą] 13.Gg5 Ga6 14.Wfe1! [14.Hf5? Wxe2!ł (14...Gxc4?!=) ] 14...h6 15.Gxf6 Hxf6 16.f4 Gxc4 17.Hc2 d5 18.Sf3 c6!? [18...Wad8 19.Se5 We7 20.e4 dxe4 21.Gxe4 Wde8ł] 19.Se5 We7 20.Ha4 Wae8 21.e4 He6 22.We3 dxe4 23.f5 Hd5 24.Wxe4 f6 25.Sxc4 Wxe4 26.Sxa5 bxa5 27.Wf1 Kh7 28.a3 a6 29.Gh1[29.Gxe4? Wxe4! 30.Hd1 c5-+] 29...W8e7 30.Gg2 We8 31.Gh1 W8e7 32.Gg2 We8 33.Gh1 0,5-0,5
 
Info: http://www.iccf.com/tables/world/olymp/ol-xiv-s2B5.html
 
Robert Jankowicz