XVIII Memoriał Gawlikowskiego
Warszawa 18-19.12.1999

Tytaniczna praca, jaka wykonał w swym życiu na rzecz szachów Stanisław Gawlikowski, zaowocowała licznymi publikacjami. Rozgrywany od osiemnastu lat turniej, upamiętniajacy życie wybitnego dziennikarza szachowego wciąż się rozrasta, osiągając rangę imprezy o zasięgu światowym. Można obserwować, jak ziarno zasiane przed laty teraz wydaje plony. Młodzi szachiści uczą się z podręczników pisanych w latach 50., gdyż zachowały one wszelkie walory i mogą służyć z powodzeniem jeszcze przez wiele lat. Syn Pana Stanisława, Stefan Gawlikowski, jest kontynuatorem Jego pasji, pisząc niezliczone kąciki szachowe, tworząc publikacje telewizyjne oraz wznawiając książki Ojca.

Jesteśmy świadkami, jak wytrwała praca pokoleń może stworzyć jakość, oczywistą dla wszystkich. Wiele osób przez te osiemnaście lat przykładało się do tego, aby turnieje popularnego "Pana Stasia" były możliwie dobrze przygotowane. Pomysłodawcą zawodów był pan Tadeusz Justyna, zaś sprawny przebieg imprez to zasługa wielu osób z kręgu klubu Polonia. Jeśli weźmie się pod uwagę, jak niewiele imprez odbywa się w Warszawie, Memoriał Stanisława Gawlikowskiego wyrasta na imprezę pierwszej wielkości.

Pewnym mankamentem imprez rozgrywanych w Polsce jest niedostateczne staranie o zachowanie dokumentacji turnieju. Brakuje zapisów partii nawet bardzo silnych zawodników, podczas gdy świat szachowy w dobie globalizacji prześciga się w bardzo szybkim publikowaniu zbiorów partii, nawet trzeciorzędnych imprez. Idąc tą drogą można przecież łatwo doprowadzić do powszechnego przekonania o sile polskich szachów.
Stąd apel do organizatorów turniejów w Polsce: udostępniajcie zapisy partii do publikacji, bez tego - według światowych stadardów - imprezy nie było!

Tegoroczny 16-osobowy finał wygrał Peter Swidler z Rosji przed Wasylim Iwańczukiem z Ukrainy, Van Welym z Holandii, Jackiem Gdańskim z Polski.
Z przyjemnością możemy udostępnić czytelnikom solidny zbiór partii i choć przepadły teksty partii nawet bardzo silnych zawodników, coś się jednak uratowało. Tempo gry wynosiło 30 minut na partię dla zawodnika, po pierwszym dniu nastąpił podział na grupę finałową i ogólną, co powodowało, że wiele cennych partii, rozgrywanych między silnymi przeciwnikami, umknęło uwadze kibiców.
Niezwykle finezyjny przebieg miało spotkanie dwóch arcymistrzów ekstraklasy:

Bareev,E - Ehlvest,J
XVIII Memoriał Gawlikowskiego Warszawa, 1999

Bareev - Ehlwest

Białe stworzyły pewne groźby na skrzydle królewskim, jednak dysponują zbyt szczupłymi siłami, aby zagrozić czarnemu królowi. W tej sytuacji rozpoczynają manewr na drugim skrzydle, który jednak spotyka się z błyskawiczną ripostą przeciwnika.
1.Sa4 Ha5 2.b3 d4!! Niezwykła przedsiębiorczość, zważywszy na krótki czas do namysłu, grozi 3...f6 ze zdobyciem figury. 3.Sc5 Gxc5 4.Gxg7 Rozpaczliwa decyzja, jednak czas goni... 4...Kxg7 5.Wxc5 Hxa2 Czarne bez większego ryzyka zabierają piona, pewne bezpieczeństwa króla. 6.Wg5+ Kf8 7.exd4 Hd2 8.Hh6+ Ke7 i po serii posunięć 0-1

Peter Swidler znany jest z dążenia do inicjatywy, energicznie walczy figurami. Mimo, że teoretycznie wszyscy wiedzą jak ważna jest inicjatywa, tylko nieliczni potrafią walczyć o nią w sposób udany.

Ehlvest,J (2592) - Svidler,P (2684) [C92]
Gawlikowski mem finał Warszawa (1.1), 19.12.1999

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Gb5 a6 4.Ga4 Sf6 5.0-0 Ge7 6.We1 b5 7.Gb3 0-0 8.c3 d6 9.h3 Sd7 10.d4 Gf6 11.Ge3 Sa5 12.Gc2 Sc4 13.Gc1 Gb7 14.b3 Scb6 15.Sbd2 g6 16.a4 bxa4 17.bxa4 a5 18.Ga3 We8 19.Wb1 Gg7 20.Gd3 d5 21.exd5 Gxd5 22.Hc2 Gc6 23.Gb5 Gxb5 24.axb5 a4 25.dxe5 Sxe5 26.Sxe5 Wxe5 27.Wxe5 Gxe5 28.c4 Hf6 29.Sf3 Gf4 30.He4

Elwest - Swidler
30...Hf5 Swidler uznaje, że wymiana hetmanów pozwoli pozostałym figurom utrzymać inicjatywę.
31.Hxf5 gxf5 32.c5 Sc4 33.Gc1 Gxc1 34.Wxc1 a3 35.Sd4 a2 36.Sc2 Sd2 37.Sa1 Wb8 38.Wc2 Se4 39.b6 cxb6 40.cxb6 Wxb6 41.Wxa2
Pozornie pozycja zmierza do równowagi, w rzeczywistości Swidler w czarodziejski sposób utrzymuje aż do tej chwili inicjatywę i w końcu zmusza przeciwnika do popełnienia błędu.
41...Wb1+ 42.Kh2 f4 43.h4? Lepsze było przesunięcie piona "g" na trzecią linię.
43...Wf1 Silnie wyglądało "domknięcie" pozycji króla 43...h5 44.Sb3? Po 44.Wa4 białe mogły jeszcze liczyć na pokojowe zakończenie pojedynku. 44...Sxf2 Grozi mat. 45.Wa1 Wxa1 46.Sxa1 Kg7 47.Sc2 Kg6 48.Sd4 Kh5 49.g3 Kg4 50.gxf4 Kxf4 51.Kg2 Sd3 52.Kh3 Ke4 Białe przekroczyły czas 0-1.

Wyniki turnieju

Zbiór partii turnieju - Games