ID #1828

IX Międzynarodowy Turniej Szachowy Góra Św. Anny 2016

Tags: Turniej

Related entries:

You cannot comment on this entry