ID #1648

Kwartalnik "Karl"

Pierwszy w tym roku (1/2014) numer niemieckiego kwartalnika szachowo-kulturalnego "Karl" zawiera moc ciekawych artykułów. Tematem wiodącym ("Schwerpunkt") jest kompozycja szachowa.

Karl kwartalnik

 

Dlatego "Karl" zaczyna się od tekstu Hansapetera Suwe, który w encyklopedycznym skrócie omawia historię sztuki układania zadań, rozpoczynając od "mata Dilaram" i innych dzieł mistrzów arabskich, a kończąc na zadaniu Gady Costeffa z roku 2005.

Sir Comins Mansfield 1923

Sir Comins Mansfield
Morning Post (London) 1923)
Matt in 2 Zugen

1. Ha6! Wg1/Wh2 2. He2#/Hg6#

Hans Gruber zaznajamia czytelników z historią stowarzyszenia "Die Schwalbe". W kolejnym tekście poznajemy sylwetkę Harolda van der Heijdena, najbardziej znanego jako kolekcjoner studiów.

Artykuł Yochanana Afeka "Piękno echa kameleonowego" pokazuje treści zgodne z tytułem.

Obszerny wywiad z Vlastimilem Hortem ukazuje kulisy opuszczenia Czechosłowacji przez tego wybitnego szachistę; nie brakuje w nim rewelacji typu "z teczek bezpieki".

The last but not least, w kwartalniku znalazł się tekst Michaele Negele i Tomasza Lissowskiego p.t. "Owocne stosunki pomiędzy przepiórka i wróblem". Informując zachodniego czytelnika o wydaniu książki "Mistrz Przepiórka" autorzy omawiają życiorys Dawida Przepiórki, kładąc nacisk na ukazanie jego dorobku problemistycznego. W artykule dzięki staraniom Michaela Negele znalazło się kilka fotografii Przepiórki, do tej pory nie prezentowanych w polskich mediach szachowych.

Info: http://www.karlonline.org

Tagi: Karl, kwartalnik

Podobne wpisy:

Nie możesz komentować tego wpisu