ID #1419

Mistrzowie Rosji 1920 - 2008

     Szachowe Mistrzostwa Rosji rozgrywane od 1920 roku odegrały wielką rolę w niezwykłym rozwoju sztuki szachowej w tym kraju. Początkowo były organizowane co kilka lat, począwszy od 1946 roku rozgrywane są co roku.
     W latach 50. wielką postacią tych mistrzostw był Raszid Neżmetdinow, zdobywca złotych medali w latach 1950, 1951, 1953, 1957, 1958. Srebrne medali zdobył w latach 1947, 1954, 1956, 1961, brązowy medal zdobył w 1963 roku.
     Przytaczamy informacje o turniejach z ostatnich lat oraz galerię medalistów:

Mistrzowie Rosji 2009-2011, | Moskwa 2008, | Moskwa 2007, | Moskwa 2006, | Moskwa 2005 , | Moskwa 2004, | Krasnojarsk 2003, | Krasnodar 2002, | Elista 2001, | Samara 2000, | Moskwa 1999

Medaliści szachowych mistrzostw Rosji

1920 Moskwa 1. Mistrzostwa

 1. A. Alechin
 2. P. Romanowski
 3. G. Lewenfisz

1923 Piotrogród 2. Mistrzostwa

 1. P. Romanowski
 2. G. Lewenfisz
 3. F. Bogatyrczuk brąz
 4. F. Duz-Chotimirski brąz
 5. W. Nienarokow brąz

1928 Moskwa 3. Mistrzostwa

 1. P. Izmaiłow
 2. M. Szebarszin
 3. W. Panow brąz
 4. D. Pietrow brąz

1934 Moskwa 4. Mistrzostwa

 1. S. Bieławieniec
 2. P. Dubinin
 3. I. Bondarewski brąz
 4. L. Kajew brąz

1935 Gorki 5. Mistrzostwa

 1. A. Tołusz
 2. L. Kajew srebro
 3. A. Sokolski srebro

1946 Swierdłowsk 6. Mistrzostwa

 1. I. Bolesławski
 2. P. Dubinin srebro
 3. K. Kłaman srebro
 4. J. Estrin srebro

1947 Kujbyszew 7. Mistrzostwa

 1. I. Nowotelnow
 2. A. Iwaszin srebro
 3. R. Neżmetdinow srebro

1948 Saratow 8. Mistrzostwa

 1. G. Iliwicki
 2. N. Aratowski
 3. W. Lubliński

1949 Jarosław 9. Mistrzostwa

 1. G. Iliwicki
 2. P. Dubinin
 3. N. Aratowski brąz
 4. A. Konstantinow brąz

1950 Gorki 10. Mistrzostwa

 1. R. Neżmetdinow
 2. L. Aronin srebro
 3. I. Bolesławski srebro
 4. N. Nowotelow srebro

1951 Jarosław 11. Mistrzostwa

 1. R. Neżmetdinow
 2. N. Krogius
 3. G. Iliwicki

1952 Tuła 12. Mistrzostwa

 1. L. Aronin złoto
 2. N. Krogius złoto
 3. G. Goldberg

1953 Saratow 13. Mistrzostwa

 1. R. Neżmetdinow
 2. L. Poługajewski
 3. N. Krogius brąz
 4. L. Aronin brąz

1954 Rostów nad Donem 14. Mistrzostwa

 1. L. Szamkowicz
 2. R. Neżmetdinow srebro
 3. W. Zurachow srebro

1955 Leningrad 15. Mistrzostwa

 1. A. Łutikow
 2. N. Krogius srebro
 3. L. Poługajewski srebro

1956 Kisłowodsk 16. Mistrzostwa

 1. L. Szamkowicz
 2. N. Krogius srebro
 3. R. Neżmetdinow srebro
 4. E. Stoljar srebro

1957 Krasnodar 17. Mistrzostwa

 1. R. Neżmetdinow
 2. W. Władimir srebro
 3. A. Łutikow srebro
 4. W. Tarasow srebro
 5. L. Szamkowicz srebro

1958 Soczi 18. Mistrzostwa

 1. R. Neżmetdinow
 2. W. Korcznoj srebro
 3. L. Poługajewski srebro
 4. S. Furman srebro

1959 Woroneż 19. Mistrzostwa

 1. A. Łutikow
 2. L. Szamkowicz
 3. L. Poługajewski

1960 Perm 20. Mistrzostwa

 1. M. Tajmanow złoto
 2. W. Tarasow złoto
 3. A. Łutikow

1961 Omsk 21. Mistrzostwa

 1. L. Poługajewski
 2. W. Antoszyn srebro
 3. L. Biełow srebro
 4. G. Borisenko srebro
 5. A. Lein srebro
 6. R. Neżmetdinow srebro

1963 Czeliabińsk 22. Mistrzostwa

 1. A. Lein
 2. G. Iliwicki
 3. M. Balitinow brąz
 4. R. Neżmetdinow brąz
 5. W. Terentiew brąz

1964 Kazań 23. Mistrzostwa

 1. N. Krogius
 2. G. Borisenko srebro
 3. A. Lein srebro

1966 Saratów 24. Mistrzostwa

 1. W. Sergiewski
 2. I. Zacharow srebro
 3. A. Lein srebro

1968 Groznyj 25. Mistrzostwa

 1. A. Zajcew
 2. A. Lein
 3. W. Cieszkowski brąz
 4. J. Szabanow brąz

1970 Kujbyszew 26. Mistrzostwa

 1. A. Karpow
 2. N. Krogius
 3. W. Antoszin brąz
 4. O. Dementiew brąz

1971 Penza 27. Mistrzostwa

 1. W. Zilberstein
 2. O. Dementiew
 3. N. Raszkowski brąz
 4. O. Czernikow brąz

1972 Rostów nad Donem 28. Mistrzostwa

 1. W. Cieszkowski
 2. N. Raszkowski srebro
 3. G. Timoszczenko srebro

1973 Omsk 29. Mistrzostwa

 1. W. Kurieński
 2. J. Rusakow srebro
 3. W. Cieszkowski srebro

1974 Tuła 30. Mistrzostwa

 1. N. Raszkowski
 2. J. Anikajew srebro
 3. A. Suetin srebro
 4. L. Tołonien srebro

1976 Nowosibirsk 31. Mistrzostwa

 1. N. Raszkowski
 2. G. Timoszczenko
 3. J. Anikajew

1977 Wołgograd 32. Mistrzostwa

 1. W. Żurawlew złoto
 2. L. Psachis złoto
 3. A. Panczenko

1979 Świerdłowsk 33. Mistrzostwa

 1. A. Panczenko
 2. L. Psachis srebro
 3. N. Raszkowski srebro

1980 Kazań 34. Mistrzostwa

 1. A. Pietruszin
 2. E. Kozłow
 3. S. Dwoiris brąz
 4. W. Czechow brąz

1981 Władimir 35. Mistrzostwa

 1. P. Zarubin
 2. S. Dwoiris
 3. W. Biezman

1982 Stawropol 36. Mistrzostwa

 1. W. Czechow
 2. A. Wajser
 3. J. Anikajew brąz
 4. R. Wasiliew brąz
 5. S. Zarubin brąz
 6. A. Filippow brąz
 7. A. Chasin brąz

1984 Brańsk 37. Mistrzostwa

 1. G. Tunik
 2. A. Pietruszin
 3. S. Dwoiris brąz
 4. J. Meister brąz

1985 Świerdłowsk 38. Mistrzostwa

 1. A. Pietruszin
 2. E. Gleizerow srebro
 3. J. Jakowicz srebro

1986 Smoleńsk 39. Mistrzostwa

 1. W. Sztyrienkow
 2. A. Goldin srebro
 3. A. Charitonow srebro

1987 Kursk 40. Mistrzostwa

 1. A. Charitonow
 2. W. Ruban
 3. A. Panczenko brąz
 4. A. Chasin brąz

1988 Woroneż 41. Mistrzostwa

 1. E. Gleizerow
 2. R. Chołmow
 3. W. Ruban

1989 Gorki 42. Mistrzostwa

 1. A. Wyżmanawin
 2. S. Dwoiris
 3. A. Drejew

1990 Kujbyszew 43. Mistrzostwa

 1. M. Makarow
 2. A. Charłow srebro
 3. W. Szczerbakow srebro
 4. W. Kramnik srebro
 5. M. Sorokin srebro

1991 Smoleńsk 44. Mistrzostwa

 1. S. Rublewski
 2. M. Makarow
 3. I. Ibragirow

1992 Oreł 45. Mistrzostwa

 1. A. Gawriłow
 2. P. Tregubow
 3. K. Landa

1993 Tiumeń 46. Mistrzostwa

 1. A. Biezgodow
 2. E. Muchamietow

1994 Elista 47. Mistrzostwa

 1. P. Swidler

1995 Elista 48. Mistrzostwa

 1. P. Swidler
 2. E. Bariejew
 3. A. Chalifman

1996 Elista 49. Mistrzostwa

 1. A. Chalifman
 2. A. Drejew
 3. S. Dwoiris

1997 Elista 50. Mistrzostwa

 1. P. Swidler
 2. E. Bariejew
 3. A. Drejew

1998 Petersburg 51. Mistrzostwa

 1. A. Morozewicz
 2. P. Swidler
 3. K. Sakajew

1999 Moskwa 52. Mistrzostwa

 1. K. Sakajew
 2. A. Biezgodow
 3. A. Łastin brąz
 4. M. Kobalija brąz

2000 Samara 53. Mistrzostwa

 1. S. Wołkow
 2. A. Rustemow
 3. A. Charłow

2001 Elista 54. Mistrzostwa

 1. A. Motyliew
 2. A. Łastin
 3. A. Charłow

2002 Krasnodar 55. Mistrzostwa

 1. A. Łastin
 2. P. Smirnow
 3. A. Korostyliew

2003 Krasnojarsk 56. Mistrzostwa

 1. P. Swidler
 2. A. Morozewicz
 3. W. Malachow

2004 Moskwa 57. Mistrzostwa

 1. G. Kasparow
 2. A. Griszczuk
 3. A. Drejew

2005 Moskwa 58. Mistrzostwa

 1. S. Rublewski
 2. D. Jakowenko
 3. A. Morozewicz

2006 Moskwa 59. Mistrzostwa

 1. E. Alekseev
 2. D. Jakowenko
 3. E. Inarkiev

2007 Moskwa 60. Mistrzostwa

 1. A. Morozewicz
 2. A. Griszczuk
 3. E. Tomashevsky

2008 Moskwa 61. Mistrzostwa

 1. P. Swidler
 2. D. Jakowenko
 3. E. Alekseev
 4. E. Tomashevsky

Mistrzowie Rosji 2009-2011

Tags: Mistrzowie Rosji

Related entries:

You cannot comment on this entry